Välj en sida

GDPR

STITEC PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bakgrund
Den 25 maj 2018 kommer det en ny lag inom EU för behandling av personuppgifter (GDPR), som ytterligare ökar skyddet av din personliga integritet.

Vi värnar om din integritet
Stitec AB, org. nr 556599-2590 har alltid värnat om att skydda den personliga integriteten. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lagar och regler. Stitec är s.k. personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Stitecs affärsverksamhet riktar sig enbart mot företag och personer som är anställda i företag. Antingen som leverantör eller kund. Vi behandlar i första dina personuppgifter för att vi skall kunna fullgöra avtal, inköp och leveranser med dig som kund eller leverantör.

Vem kan vi inhämta dina uppgifter från?
Personuppgifterna som Stitec har rörande personer har alltid varit och kommer alltid att vara enbart dom uppgifterna som personen själv på något sätt har delgivit Stitec. Dessa personuppgifter kan förekomma både i Stitecs affärssystem och i Stitecs mailsystem och kan komma från personens visitkort, hemsida eller uppgifter som personen har på mail korrespondens.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina uppgifter till andra bolag i vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter finns i vårt affärssystem samt mailsystem så länge som vi inte hör något från dig eller det företaget du är anställd på. Borttagning av personuppgifter gör vi snarast när vi får vetskap om att en förändring skett i anställningsförhållanden.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss
Stitec är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss på telefon 0371-56 50 00 eller e-post
harald@stitec.se
Anderstorp 2018-05-20
Harald Stigefelt
Stitec AB