Välj en sida

Uttagscentraler

Uttagscentralerna ingår i Stitecs ACS system.

Stitecs uttagscentraler installeras normalt i slutet av anläggningen så nära användaren som möjligt.                                               UC 32-S7212-3

Centralerna är designade för att underlätta användning och service. Den låga vikten, de ergonomiska bärhandtagen och de inskjutbara benen gör att de är enkla att förflytta och använda.

Just de inskjutbara benen är ett bra exempel på genomtänkt design. De gör att fler centraler kan paketeras på en pall och vid väggmontage finns inga utstickande delar. Med dörr konstruerad i aluminium blir vikten låg och dörren stabil. Dörren har dessutom en ny innovation med borst i nedersta delen för enkelt uttag av kablar.

Ett annat signum är att jordfelsbrytare, dvärgbrytare, noll- och jordskenor är mycket lättåtkomliga framifrån vilket gör att centralerna kan servas på betydligt kortare tid jämfört med konventionella centraler – något som uppskattas av alla uthyrningsföretag.

Med ny konstruktion för fastsättning av insatsen har tiden för att plocka insatsen in och ur skåpet förkortats avsevärt. Även detta visar på Stitecs genomtänkta arbete för att minimera uthyrarnas kostnader för service och underhåll.

Sist men inte minst så är uttagen i centraler från 63A monterad rakt framifrån vilket innebär att inkoppling och urkopplingen av uttagen är betydligt lättare än snedställda uttag. Uttagens kablar går dessutom ut genom dörren vilket gör den nya generationen betydligt mer användarvänligare.

Stitecs samtliga byggplatscentraler har patentsökt design och konstruktion.

Centralerna är tillverkade i aluzinkplåt som lackerats i orange färg RAL 2004.
Stativen är tillverkade av rör med diameter 25mm som varmförzinkats enligt standarden
SS-EN ISO 1461.

Samtliga byggplatscentraler som produceras av Stitec AB är typprovade och certifierade av Intertek Semko AB i enlighet med standard SS-EN 60439-1 och SS-EN 60439-4.

E-nummer Artikel
nummer
Typbeteckning Produktbenämning Teknisk
ritning
S7208 UC32//6031.3 Uttagscentral S7208
S7212 UC32//6031.3 Uttagscentral S7212
S7213 UC32//9.9 Uttagscentral S7213
 S7308 UC63//60322.21 Uttagscentral S7308
S7312 UC63//60321.41 Uttagscentral S7312
 S7313 UC63//60321.21 Uttagscentral S7313
S7314 UC63//00442.02 Uttagscentral S7314