Välj en sida

 vardegrund

Vår värdegrund kan sammanfattas i tre ord. Öppenhet, ansvar och kreativitet.

Öppenhet

Vi behandlar alla människor lika och i vårt samarbete med andra människor är vi öppna och ärliga i vår relation kring nya uppgifter och utmaningar.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra löften vi ger varandra och kring de lösningar vi levererar där minsta möjliga miljöpåverkan är i vårt fokus hela tiden.

Kreativitet

Vi är alltid öppna för ett nytänkande kring nya idéer och sätt att göra saker annorlunda.