Välj en sida

ESPRO säkrings moduler för skena 60mm

ESPRO säkringsfrånskiljar modul NH 60mm

Säkrings moduler för 60 mm samlingsskena med 32 mm monteringsdjup . Levereras med perforerat beröringsskydd samt hållare. För grunt (MF) respektive djupt (MT) montage. Modul satserna levereras i två olika bredder 250 respektive 500 mm.

ESPRO säkringsmodul för samlingsskena 60mm, 32mm monteringsdjup

ESPRO säkring 60mm NH00_NH000_D02

E-
nummer
Artikel
nummer
För kapslingsdjup Längd mm Bygg
höjd
Bygg bredd
mm
Täcker antal
moduler
MF12674 från 160mm 300 2 250 24
MF22674 från 160mm 300 2 500 48
MF13674 från 160mm 450 3 250 36
MF23674 från 160mm 450 3 500 72
MT12674 från 210mm 300 2 250 24
MT22674 från 210mm 300 2 500 48
MT13674 från 210mm 450 3 250 36
MT23674 från 210mm 450 3 500 72

ESPRO säkringsfrånskiljar modul D02 60mm

Säkrings moduler för 60 mm samlingsskena med 32 mm monteringsdjup . Levereras med perforerat beröringsskydd samt hållare. För grunt (MF) respektive djupt (MT) montage. Modulsatserna är avsedd för vertikal montering av D02 säkringselement.

ESPRO säkringsmodul för samlingsskena 60mm, 32mm mont. djup vertikal montering D02

E-
nummer
Artikel
nummer
För kapslingsdjup Antal D02
element
Längd mm Bygg
höjd
Bygg bredd
mm
Täcker antal
moduler
MF12695 från 160mm 8 300 2 250 24
MF13695 från 160mm 13 450 3 250 36
MF14695 från 160mm 19 600 4 250 48
MT12695 från 210mm 8 300 2 250 24
MT13695 från 210mm 13 450 3 250 36
MT14695 från 210mm 19 600 4 250 48

ESPRO säkring 60mm_70mm djup

Säkrings moduler för 60 mm samlingsskena med 70 mm monteringsdjup . Levereras med perforerat beröringsskydd samt hållare. För grunt djupt (MT) montage. Modul satserna levereras i två olika bredder 250 respektive 500 mm.

ESPRO säkringsmodul för samlingsskena 60mm, 70mm monteringsdjup

ESPRO 60mm_70mm NH00

E-
nummer
Artikel
nummer
För kapslingsdjup Längd mm Bygg
höjd
Bygg bredd
mm
Täcker antal
moduler
MT13709 från 210mm 450 3 250 36
MT23709 från 210mm 450 3 500 72

ESPRO MT13712

E-
nummer
Artikel
nummer
För kapslingsdjup Längd mm Bygg
höjd
Bygg bredd
mm
Täcker antal
moduler
MT13712 från 210mm 450 3 250 36
MT13722 från 210mm 450 3 250 36
MT23722 från 210mm 450 3 500 72

ESPRO MT13703

E-
nummer
Artikel
nummer
För kapslingsdjup Längd mm Bygg
höjd
Bygg bredd
mm
Täcker antal
moduler
MT13703 från 210mm 450 3 250 36
MT23703 från 210mm 450 3 500 72