Välj en sida

Vi är företaget som producerar och säljer el & bredbandslösningar inom våra tre olika marknadsområden, infrastruktur, tillfällig el och fastigheter. Vår produktion och utveckling av våra produkter sker i våra lokaler i Anderstorp.


Historik

Flera års arbete som elektriker och konstruktör i olika sammanhang har gjort Harald Stigefelt
medveten om att det finns en stor förbättringspotential i de flesta elektriska konstruktioner.
Stitec grundade Harald år 2000 som ett konsultbolag med namnet H. Stigefelt AB. Under 2002
och 2003 blev verksamheten allt mer tillverkningsorienterad med många egna produkter
och namnbytet till Stitec AB 2004 kändes därför helt logiskt.
Stitec har idag sjutton anställda men med målinriktad produktutveckling och aktiv
marknadsbearbetning är målsättning att omsättning och anställda skall öka avsevärt de
närmaste åren. Företaget har ett antal olika patent registrerade som ett resultat av en
omfattande produktutveckling. Nya produkter kommer utvecklas utifrån funktion, ergonomi
och säkerhet till  ekonomi, design och miljöpåverkan. 2014 flyttade företaget till större lokaler
på ca 6000 m² i Anderstorp för att fortsatt expansion skall vara möjlig.

Affärsidé

Affärsidé

Vår drivkraft och affärsidé är att ta fram bättre, billigare och mer ergonomiska elprodukter till entreprenörer, uthyrningsföretag, elgrossister och offentliga verksamheter. Förutom att vi på Stitec ständigt funderar på nya smarta lösningar tror vi att du som kund har de bästa idéerna. Vårt mål är att få dessa idéer att bli verklighet. Därför arbetar också hela företaget efter att vi ”Never stop developing”  av nya produkter och lösningar.

Värdegrund


Värdegrund

Vår värdegrund kan sammanfattas i tre ord. Öppenhet, ansvar och kreativitet.

Öppenhet

Vi behandlar alla människor lika och i vårt samarbete med andra människor är vi öppna och ärliga i vår relation kring nya uppgifter och utmaningar.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra löften vi ger varandra och kring de lösningar vi levererar där minsta möjliga miljöpåverkan är i vårt fokus hela tiden.

Kreativitet

Vi är alltid öppna för ett nytänkande kring nya idéer och sätt att göra saker annorlunda.